Czym nasze książki różnią się od innych?

Bogate wydania książek Twaina Marka, Pamiętniki Adama i Ewy

Jedną z istotnych różnic pomiędzy książką, która wychodzi z naszych rąk, a tradycyjnymi, masowymi jest to, iż jest ona „szyta na miarę”. To sprawia, że książka artystyczna tak chętnie darowywana jest na wyszukany prezent. A oto jak przebiega praca nad jego wykonaniem.

Przede wszystkim tytuł musi dopasowany do gustu i zainteresowań osoby, która ma książkę dostać. Może także uwypuklać relację, jaka łączy fundatora z obdarowanym, czy też podkreślić okazję, której prezent towarzyszy, wszystko jest brane pod uwagę.

Ta wiedza umożliwia nam odpowiednią, bardzo zaawansowaną personalizację prezentu. I tak na grzbiecie książki lub w innym uzgodnionym miejscu umieszczamy inicjały właściciela, czasami może to być logo lub nawet herb rodowy. Są one wytłoczone ręcznie introligatorskimi czcionkami, co wymaga umiejętności i niezwykłej wprawy introligatora artysty lub przy pomocy specjalnych matryc do tłoczenia na gorąco.

Książki Pamiętniki Adama i Ewy ze spersonalizowanymi inicjałami
Zbiór książek Twaina Marka, Pamiętniki Adama i Ewy z inicjałami na grzbiecie

Cztery egzemplarze Pamiętników Adama i Ewy z inicjałami na grzbiecie

Bardzo tradycyjnym sposobem zaznaczenia własności książki przy pomocy pięknej, miniaturowej grafiki są ekslibrisy. Mogą one być zaprojektowane dla całego księgozbioru jego właściciela lub dla jego tematycznej części. W każdym przypadku są bardzo osobiste.
Zajmujemy się także dedykacjami, wspierając klientów w jej napisaniu, jeśli wyrażą taką potrzebę. Dedykacja zostaje po zakomponowaniu graficznym wydrukowana na dobranym papierze i umieszczona w książce.

Do niektórych książek dołączamy także portrety ich właścicieli wykonane przez artystów.

Portret właściciela książki wykonany przez artystę

Portret właściciela książki

Klient wybiera rodzaj oprawy, współuczestniczy w jej projektowaniu. Może to być tradycyjna lub współcześnie zaprojektowana oprawa w skórę. Może być to tak zwana przez nas „oprawa wegetariańska”, czyli w szlachetne tkaniny: aksamity, brokaty, jedwabie. Książka może być oprawiona w wyjątkowe papiery artystyczne lub ręcznie czerpane. Czasami zdobimy nasze oprawy kamieniami jubilerskimi oprawionymi w srebro lub złoto.

Książka Celli Nicoletta, Buddyzm w oprawie wegetariańskiej

Książka Celli Nicoletta, Buddyzm w oprawie wegetariańskiej

Sztuka introligatorstwa to nie tylko dbałość o nadanie oprawie cech trwałości, zabezpieczenie tomu. Artysta może przy pomocy różnych ciekawych technik introligatorskich stworzyć unikalne dzieło nawiązując do treści książki. Takie oprawy to unikaty, wykonujemy je tylko w jednym egzemplarzu jak przystało na dzieło sztuki.