Usuwanie złośliwych reklam

Usuwanie złośliwych reklam, miniatura

Sedno zamieszania

W związku z napływającymi do nas niepokojącymi informacjami związanymi z wyświetlaniem złośliwych i niechcianych reklam na Państwa urządzeniach z systemem Android, w przeglądarce Google Chrome, przygotowaliśmy specjalny artykuł, który ma za zadanie pokazać krok po kroku jak szybko i sprawnie pozbyć się niechcianych elementów.

Jak wykryć obecność adware?

Jeżeli wchodząc na jedną z naszych stron (ale nie tylko – mogą to być także inne, dowolne strony) pojawiają się reklamy (rys. 1, rys. 2) typu wyskakujące okienka (ang. pop-ups) to twój telefon zainfekowany został złośliwym oprogramowaniem adware.

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 1

Rysunek 1

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 2

Rysunek 2

Nasz problem polega na przypadkowym zasubskrybowaniu powiadomień ze stron check-out-this.site, check-this-out-now.online, click-now-on-this.online lub innych, podobnych do siebie wariantów. Często proces ten odbywa się w sposób nieświadomy dla użytkownika i nie wskazuje on bezpośrednio na te nazwy podczas potwierdzenia odbierania powiadomień przez użytkownika.

Instrukcja krok po kroku

Aby rozpocząć proces usuwania złośliwych reklam należy otworzyć menu w przeglądarce przy pomocy przycisku zaznaczonego na rysunku 3.

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 3

Rysunek 3

Następnie z rozwijalnego menu wybieramy opcję Ustawienia (rys. 4).

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 4

Rysunek 4

Tu z kolei przechodzimy do sekcji Ustawienia witryn (rys. 5).

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 5

Rysunek 5

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 6

Rysunek 6

W kolejnym menu odszukujemy na liście pozycję Powiadomienia (rys. 6) i przechodzimy do kolejnego widoku, gdzie znajduje się sekcja powiadomienia wraz z przełącznikiem. Jeżeli jest on u nas włączony (rys. 7) to należy na niego kliknąć, aby zmienił stan na nieaktywny (rys. 8, punkt 1). W przeciwnym wypadku, gdy od początku był w stanie wyłączenia, nie podejmujemy żadnego działania.

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 7

Rysunek 7

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 8

Rysunek 8

Po wykonaniu opisanych czynności powracamy do poprzedniego menu (rys. 8, punkt 2), gdzie na samej górze znajduje się pozycja Wszystkie witryny (rys. 9). Wybieramy wcześniej wspomnianą opcję i w ten sposób dostaniemy się do listy zapisanych ustawień Wszystkich witryn w naszej przeglądarce (rys. 10).

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 9

Rysunek 9

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 10

Rysunek 10

Następnie na liście odszukujemy strony check-out-this.site, check-this-out-now.online, click-now-on-this.online lub inne, podobne warianty. Cechą wspólną są znajdujące się po lewej stronie zielone kółka z białym ptaszkiem.

Wybieramy kolejno wszystkie znalezione przez nas podejrzane obiekty przyciskając je na ekranie smartfona. Naszym oczom ukaże się sekcja Ustawienia witryn, gdzie na początku należy wcisnąć zaznaczoną na czerwono ikonę kosza znajdującą się na rysunku 11. Operację potwierdzamy przyciskiem Wyczyść wszystko (rys. 12).

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 11

Rysunek 11

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 12

Rysunek 12

Kolejnym krokiem po automatycznym powrocie do poprzedniego widoku będzie wybranie znajdującego się poniżej przycisku Wyczyść i zresetuj (rys. 13). W ten sposób powtarzamy przeprowadzone czynności dla pozostałych, podejrzanych elementów znajdujących się w sekcji Wszystkie witryny.

Ostatnią czynnością wprowadzającą porządek w naszym urządzeniu będzie powrót do sekcji Ustawienia uprzednio pokazanej na rysunku 4. Po przejściu do sekcji Ustawienia wyszukujemy w menu opcję Prywatność (rys. 14).

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 13

Rysunek 13

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 14

Rysunek 14

W następnym menu odszukujemy pozycję Wyczyść dane przeglądania i również ją wybieramy (rys. 15).

Po dostaniu się do kolejnego menu wybieramy opcję ZAAWANSOWANE (rys. 16, punkt 1). Kolejnym krokiem jest zmiana Zakresu czasu na opcję: Od początku znajdującą się w rozwijanym menu (rys. 16, punkt 2). Następnie upewniamy się, czy mamy odpowiednio zaznaczone opcje (rys. 16, punkt 3 oraz rys. 17, punkt 1).

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 15

Rysunek 15

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 16

Rysunek 16

Po ustawieniu i dokładnym sprawdzeniu poprawności konfiguracji używamy przycisku Wyczyść dane (rys. 17, punkt 2). Dzięki temu mamy pewność, że nasz telefon oczyści się ze wcześniej zapisanych ustawień, które mają wpływ na niepoprawne działanie telefonu i wyświetlanie niechcianych reklam.

Usuwanie złośliwych reklam, rysunek 17

Rysunek 17

Poprawne wykonanie kroków zawartych w instrukcji powinno uwolnić naszego smartfona od niepożądanych i złośliwych reklam w naszych serwisach, ale również i na pozostałych stronach, na których ów reklamy się wyświetlały. Jeżeli przedstawiony poradnik nie okaże się skuteczny należy rozważyć instalację odpowiedniej aplikacji antywirusowej i dogłębnie przeskanować telefon w poszukiwaniu innych wirusów. Zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie poruszania się w sieci, gdyż częściowo chroni ono nas od potencjalnie niepożądanych skutków często wynikających z naszej nieuwagi.